Distribucija

Distributerska mreža je organizovana na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.

Deset terenskih komercijalista sa mestom prebivališta u regiji za koju su zaduženi, na redovnim rutama obilaze preko 2.500 prodajnih objekata.

Period obilazaka prodajnih objekata je 7 do 14 dana.

Komercijalisti poseduju službena vozila, profesionalne handheld kompjutere za rad na terenu ...

Uređivači polica su prisutni u svim većim prodajnim objektima.Transport robe do naših kupaca, na teritoriji Republike Srbije, organizovan je u roku od 24.00 h.

Brendovi koje distribuiramo na teritoriji Republike Srbije: